Ongelma

Ongelma

Ongelma1

Ongelma2

  1. CO2- ja hiukkauspäästöt ovat korkeat lämmön ja höyryn tuotannossa nykyisellä teknologialla
  2. Nykyinen höyryn ja lämmön tuotantokustannus on korkea
  3. Päästövapaan energiatuotannon* laajentuminen edellyttää tilatehokasta, kustannustehokasta ja alhaisen investointitason energian varastointikyvykkyyttä ja varastokapasiteettia
  4. Sähköverkot tarvitsevat lisää kysyntäjousto-kapasiteettia, jotta päästövapaan energiantuotannon kasvumäärät saadaan hallittua.
  5. Energia kysyntähetket ja alhainen sähkön hinta ei tällä hetkellä ajallisesti kohtaa

* Päästövapaat energiamuodot: tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoima