Elstor mukana Motivan energiatehokkuuswebinaarissa

Tuotekehitysinsinööri Aleksi Porkola esitteli Elstorin keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi. Esittelyssä käytiin läpi helmikuussa valmistuvan Herkkumaan Elstor-yksikön arvioituja lukuja. Herkkumaan elintarviketehtaalle rakentuu…

Tuotekehitysinsinööri Aleksi Porkola esitteli Elstorin keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Esittelyssä käytiin läpi helmikuussa valmistuvan Herkkumaan Elstor-yksikön arvioituja lukuja. Herkkumaan elintarviketehtaalle rakentuu 10 MWh varastokapasiteetin laite. Laitteella täytetään noin 3000 MWh vuotuinen höyryn tarve. Nyt rakennettava laite sisältää myös option mahdolliselle varastokapasiteetin sekä purkutehon kasvulle. Laite korvaa höyryntuotannossa aiemmin käytetyn kevyen polttoöljyn puhtaalla uusiutuvasti tuotetulla sähköllä. Herkkumaan tapauksessa ennakoitu vuosittainen päästövähennys tulee olemaan yli 700 t hiilidioksidia.

Höyryntuotannon sähköistäminen on yksi hyvä keino parantaa energiatehokkuutta. Elstor-järjestelmän sähköstä lämmöksi hyötysuhde on noin 95–97 %. Energiatehokkuuden paranemisen lisäksi Elstorin laitteella päästään eroon höyryntuotannon päästöistä samalla alentaen tuotannon yksikkökustannuksia.

Lue lisää Motivan sivuilta.

Lue seuraavaksi