Ratkaisu & Teknologia

Aidosti fossiilitonta höyryä prosessiteollisuudelle

Ratkaisumme

Power-to-heat lämpövarastojärjestelmä

Elstor-ratkaisu on power-to-heat lämpövarastojärjestelmä, joka mahdollistaa lämmön ja höyryn tuotannon kustannustehokkaasti uusiutuvalla sähköenergialla. Patentoitu ratkaisumme perustuu optimoituun kauko-ohjattavaan energian varastointitekniikkaan, joka varastoi sähköä lämpöenergiana.

480–1700 t
hiilidioksidipäästövähennys yhdellä Elstor-perusyksiköllä
Elstorin päästövähennykset riippuvat laitteen kapasiteetista, vuosittaisesta kulutuksesta sekä aiemmin käytetystä polttoaineesta. Elstor nollaa käytönaikaiset päästöt hyödyntämällä puhdasta sähköenergiaa
95–97 %
power-to-heat hyötysuhde Elstorin laitteella
Elstorin laitteen korkea hyötysuhde saavutetaan tarkkaan optimoidun tuotannon sekä varaston latauksen avulla. Höyryntuotanto joustaa täysin asiakkaan kulutuksen mukaan.
6 kk
käytön aikana Elstorin laite on kuitannut laitteen valmistuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt
Laitteen valmistuksessa syntyvät CO2 päästöt ovat nollattu noin puolen vuoden käytön aikana. Tämän jälkeen jokainen säästetty CO2 tonni on puhdasta voittoa.
01

Puhdas energia ja päästöttömyys

Mahdollistaa päästöttömät tuotantoprosessit hyödyntämällä puhdasta energiaa. Lämmön ja höyryn tuotanto ilman CO2- ja hiukkaspäästöjä.
02

Kustannustehokkuus

Varastokapasiteetin avulla energian tarve ja päivän alhaisimmat sähkön hinnat kohtaavat. Kilpailukykyiset tuotantokustannukset fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.
03

Teknologia heti saatavilla

Elstorin ratkaisun materiaalit ja komponentit ovat raaka-aineiltaan hyvin saatavissa, eliniältään erittäin kestäviä sekä täysin kierrätettäviä.

Laskelmat perustuvat 10 MWh latteemme käyttöön. Laskennassa käytetty höyryn vuosikulutus on 3000 MWh.

Öljykattila

Nestekaasu

0 t
CO2 päästöjä
877 t
CO2 päästöjä
778 t
CO2 päästöjä
210 t €
käyttökustannus vuodessa
490 t €
käyttökustannus vuodessa
310 t €
käyttökustannus vuodessa
4-8 vuotta
investoinnin takaisinmaksu
investoinnin takaisinmaksu
investoinnin takaisinmaksu

Etkö usko? Puhdas sähkö on kustannustehokas vaihtoehto fossiilisille polttoaineille Elstorin lämpövaraston ansiosta. Ota yhteyttä niin teemme teidän käyttöönne räätälöidyn järjestelmän kannattavuuslaskelmat.

Miten se toimii

Lataa edullista sähköä ja käytä, kun tarvitset

Lämpövarastoratkaisumme varastoi vuorokauden halvimpien tuntien sähkön tehokkaasti lämpöenergiaksi. Varastoitua energiaa käytetään lämmön ja höyryn tuottamiseen. Laitteistolla saavutetaan kilpailukykyiset tuotantokustannukset fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

01

Ladataan sähköllä alhaisimpien hintojen aikaan

Elstorin energiavaraston lataus optimoidaan vuorokauden alhaisimmille sähkönhinnoille. Tekoälypohjainen latausalgoritmi valitsee automaattisesti tarvittavat lataustunnit tarkkailemalla varaston kapasiteettia, tulevia sähkön hintoja sekä ennustettua lämmöntarvetta.
02

Varastoidaan patentoituun korkean lämpötilan energiavarastoon

Varastokapasiteetin ansiosta sähkön alhaisimmat hinnat ja teollisuuden prosessien lämmöntarve kohtaavat. Optimoidun latauksen ansiosta Elstorin laitteen käyttökustannukset ovat matalammat kuin fossiilisilla polttoaineilla.
03

Puretaan varastosta lämpönä tai höyrynä, kun tarvitaan

Elstorin laitteen lataus- ja purkuprosessit ovat täysin itsenäisiä. Tämä mahdollistaa joustavan lämmön käytön vaihtelevissa teollisuuden prosessien tarpeissa. Varaston purkamisen säätö on mahdollista portaattomasti 0–100 % välillä.

Referenssit

790 t / v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Herkkumaa

 • Tuplayksikkö 10 MWh varastokapasiteetilla
 • Korvattu kevyt polttoöljy prosessihöyryntuotannossa täysin
 • Vuosittainen päästövähennys 790 tonnia
320 t/v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Lappeenrannan Lämpövoima

 • Perusyksikkö 5 MWh varastokapasiteetilla
 • Korvaa maakaasua paikallisen kaukolämmön tuotannossa
 • Vuosittainen päästövähennys 320 tonnia
< 300 t / v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Kaskein Marja

 • Perusyksikkö 5 MWh varastokapasiteetilla
 • Korvaa maakaasun käyttöä höyryntuotannossa
 • Päästövähennyspotentiaali jopa 300 tonnia vuodessa
Elstor logo
340 t / v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Oy Roberts Ab

 • Perusyksikkö 5 MWh varastokapasiteetilla
 • Tulee korvaamaan maakaasua prosessihöyryn tuotannossa
 • Vuosittainen päästövähennys arviolta noin 340 tonnia

Teknologia

Optimoitu energian varastointitekniikka, joka varastoi sähköä lämpöenergiana

Korkea purkuteho ja hyötysuhde tekevät Elstor-varastojärjestelmästä monipuolisen ja laajasti erilaisiin vaihtelevan lämmön ja höyryn tarpeisiin soveltuvan.

Varaston kapasiteetti ei heikkene ajan myötä

Elstorin varastokapasiteetti sekä lataus- ja purkutehot pysyvät samana vuodesta toiseen. Varastomateriaalissa ei tapahdu degradaatiota vuosikymmenien käyttöiän aikana.

Ohjattu lataus ja purkaminen

Elstorin laitteen lataus- ja purkuprosessia voidaan seurata ja ohjata etänä. Laitteen toiminta on automatisoitu ja integroitu asiakkaan prosessiin.

Tehokas varastointi pienillä lämpöhäviöillä

Eristetty energiavarasto minimoi varastointivaiheen lämpöhäviöt.

Korkea purkuteho ja hyötysuhde

Voidaan saavuttaa jopa 95 % sähköstä lämmöksi hyötysuhde. Tiiviin varastomateriaalin ja tehokkaan lämmönsiirron ansiosta Elstorin energiavarasto kykenee korkeisiin purkutehoihin.

Modulaarinen ja liikkuva

Järjestelmämme rakentuu 5 MWh varastoelementeistä. Rakennelma on kiinteä, mutta tarvittaessa sen siirto onnistuu.

Reaaliaikainen järjestelmän seuranta ja itsenäinen optimointi

Koko prosessimme on reaaliaikaisesti seurattavissa etänä. Varaston lataus ohjautuu itsenäisesti vuorokauden alhaisimmille hinnoille, kun taas purku ohjautuu automaattisesti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tekniset tiedot

Korkea purkuteho ja hyötysuhde

Elstorin energiavaraston latausteho riippuu varaston kapasiteetista, mutta on säädettävissä asiakkaan tarpeisiin soveltuvaksi. Korkea purkuteho saavutetaan tiiviin varastomateriaalin ja tehokkaan lämmönsiirron avulla.

Latausteho:

0,5 – 2,5 MW

Varastointikapasiteetti:

5 – 15 MWh

Purkuteho:

Max 2MW

Höyryn paine:

Max 16 bar

Höyryn lämpötila:

Enintään 250 C

Latauksen ja purkamisen reagointinopeus:

< 0.5 s

Latauksen ja purkamisen säätövara:

0 – 100 %

Usein kysyttyä

Teknologiamme soveltuu monipuolisesti erilaisiin prosesseihin

Elstorin 15 MWh laitteella voidaan kattaa jopa 6000 MWh vuosittainen lämmöntarve tehokkaasti. Teknisesti laite kykenee vielä suurempaankin kulutukseen, mutta optimoinnin hyödyt laskevat kulutuksen kasvaessa liialliseksi.

Takaisinmaksuaika lasketaan vertailemalla Elstorin käyttökustannuksia nykyiseen lämmöntuotantomuotoon ja siksi arvio vaihtelee aina kohteen mukaan. Sähkön sekä aiemman polttoaineen hinnat vaihtelevat kohteittain.

Laitteen valmistuksen hiilijalanjälki on selvitetty ja se kuittaantuu noin 6 kuukauden laitteen käytöllä.

Aloita ottamalla yhteyttä meihin. Prosessi alkaa perustietojen selvityksellä sekä järjestelmän kannattavuuslaskelmilla teidän kohteeseenne.

Valmis muutokseen?

Näin muutamme prosessisi fossiilittomaksi

Puhdas sähkö on kustannustehokas vaihtoehto fossiilisille polttoaineille Elstorin lämpövaraston ansiosta. Varaston tekniset tiedot vaihtelevat kohteittain, mutta päästöttömyys säilyy. Ota yhteyttä niin teemme teidän käyttöönne räätälöidyn järjestelmän kannattavuuslaskelmat.

Tutustu seuraavaksi

Yritys & tiimi