Pieni teko mutta iso
vaikutus ilmastoon

Höyryä ja lämpöä
päästöttömästi

Kustannustehokas
ja joustava

ELSTOR

Poistamme fossiiliset polttoaineet höyryn ja lämmön tuotannossa kustannustehokkaasti.

Sunrise 3579931

Landscape 1598140

VUOSITTAINEN HIILIDIOKSIDIN PÄÄSTÖVÄHENNYS yhdellä Elstor-yksiköllä: min. 480 t CO2.

Elstor tuote ja palvelu

Lämpöä ja höyryä täysin päästöttömästi

Käyttökustannukset alemmat kuin fossiilisilla polttoaineilla

Patentoitu ratkaisu perustuu optimoituun etäohjattavaan energiavarastoteknologiaan, jossa sähkö varastoidaan lämpönä.

Korkea purkuteho ja hyötysuhde mahdollistaa laajan soveltuvuuden erilaisiin lämmön ja höyryn käyttökohteisiin.

Ratkaisumme varastoi tehokkaasti sähkön lämpöenergiaksi. Varastoitu energia käytetään lämmön ja höyryn tuotantoon.

Yleisesittely

Ongelma

 1. CO2- ja hiukkauspäästöt ovat korkeat lämmön ja höyryn tuotannossa nykyisellä teknologialla
 2. Nykyinen höyryn ja lämmön tuotantokustannus on korkea
 3. Päästövapaan energiatuotannon* laajentuminen edellyttää tilatehokasta, kustannustehokasta ja alhaisen investointitason energian varastointikyvykkyyttä ja varastokapasiteettia
 4. Sähköverkot tarvitsevat lisää kysyntäjousto-kapasiteettia, jotta päästövapaan energiantuotannon kasvumäärät saadaan hallittua.
 5. Energia kysyntähetket ja alhainen sähkön hinta ei tällä hetkellä ajallisesti kohtaa

Ongelma1

Ratkaisu

 1. Poistamme CO2 ja hiukkaspäästöt lämmön ja höyryn tuotannossa
 2. Vähennämme höyryn ja lämmön tuotantokustannusta jopa 50%
 3. Luomme lisää kysyntäjoustokapasiteettia sähköverkoille
 4. Tarjoamme kustannustehokkaan energiavaraston tukemaan päästöttömien (*) energiatuotantomenetelmien laajentamista
 5. Luomme energiavaraston joka saattaa yhteen energian kysyntähetket ja alhaisimmat sähkön hinnat, ja luomme säästöjä

* Päästövapaat energiamuodot: tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoima

Elstor ratkaisu on power-to-heat lämpövarasto, joka mahdollistaa lämmön ja höyryn tuotannon kustannustehokkaasti uusiuvalla sähköenergialla

Ratkaisu2

Vaikutus

 • Yksi Elstor -yksikkö vähentää sama verran CO2-päästöjä kuin 450 autoa tuottaa
 • Yksi Elstor-yksikkö vähentää saman verran CO2-päästöjä kuin 450 omakotitaloa tuottaa öljynkäytöllä

Architecture 1837176

Referenssit

 • Case kaukolämpö
 • Case höyry

Referenssikuva