Muuta prosessisi kerralla fossiilittomaksi – taloudellisesti

Teollisuuden höyryn ja lämmön tuotannon prosessit käyttävät fossiilisia polttoaineita, joista aiheutuu valtavat hiilidioksidipäästöt. Teollisuuden prosessilämmöntuotanto kattaa 18 % osuuden koko Euroopan energiankulutuksesta. Suurin osa tästä tuotannosta tapahtuu fossiilisilla polttoaineilla.

89 %
Teollisuuden höyrystä tuotettu fossiilisilla polttoaineilla Suomessa.
Fossiiliset polttoaineet ovat katoava luonnonvara, jotka aiheuttavat suuren päästökuorman sekä kustannuserän käyttäjälle.
12 TWh
Fossiilisilla polttoaineilla tuotettua teollisuuden lämpöä ja höyryä.
Fossiilisten polttoaineiden heikko hyötysuhde ja joustamaton tuotanto aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia sekä päästöjä.
3 Mt
CO2 päästöjä teollisuuden prosessilämmön ja -höyryn tuotannosta.
Päästövähennyspotentiaali Suomessa yksinään on valtava. Teollisuuden prosessilämmön ja -höyryn tuotannon päästöt kattavat noin 7 % Suomen kokonaispäästöistä.
Elstor energy storage container in 3D model picture

RATKAISUMME

Aidosti fossiilitonta höyryä prosessiteollisuudelle

Elstor tarjoaa kustannustehokkaan ja puhtaan vaihtoehdon prosessilämmön tuotantoon. Korvaamme fossiiliset polttoaineet kustannustehokkaasti teollisesta höyryn- ja lämmöntuotannosta, mikä vähentää vuotuisia CO2-päästöjä jopa 480 tonnia yhtä perusyksikköä kohden.

480–1700 t
hiilidioksidipäästövähennys yhdellä Elstor-laitteella
Elstorin päästövähennykset riippuvat laitteen kapasiteetista, vuosittaisesta kulutuksesta sekä aiemmin käytetystä polttoaineesta. Elstor nollaa käytönaikaiset päästöt hyödyntämällä puhdasta sähköenergiaa
95–97 %
power-to-heat hyötysuhde Elstorin laitteella
Elstorin laitteen korkea hyötysuhde saavutetaan tarkkaan optimoidun tuotannon sekä varaston latauksen avulla. Höyryntuotanto joustaa täysin asiakkaan kulutuksen mukaan.
6 kk
käytön aikana Elstorin laite on kuitannut laitteen valmistuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt
Laitteen valmistuksessa syntyvät CO2 päästöt ovat nollattu noin puolen vuoden käytön aikana. Tämän jälkeen jokainen säästetty CO2 tonni on puhdasta voittoa.

Miten se toimii

Lataa edullista sähköä ja käytä, kun tarvitset

Lämpövarastoratkaisumme varastoi vuorokauden halvimpien tuntien sähkön tehokkaasti lämpöenergiaksi. Varastoitua energiaa käytetään lämmön ja höyryn tuottamiseen. Laitteiston käyttökustannukset ovat kilpailukykyiset fossiilisten polttoaineiden kanssa.

01

Ladataan sähköllä alhaisimpien hintojen aikaan

Elstorin energiavaraston lataus optimoidaan vuorokauden alhaisimmille sähkönhinnoille. Tekoälypohjainen latausalgoritmi valitsee automaattisesti tarvittavat lataustunnit tarkkailemalla varaston kapasiteettia, tulevia sähkön hintoja sekä ennustettua lämmöntarvetta.
02

Varastoidaan patentoituun korkean lämpötilan energiavarastoon

Varastokapasiteetin ansiosta sähkön alhaisimmat hinnat ja teollisuuden prosessien lämmöntarve kohtaavat. Optimoidun latauksen ansiosta Elstorin laitteen käyttökustannukset ovat matalammat kuin fossiilisilla polttoaineilla.
03

Puretaan varastosta lämpönä tai höyrynä, kun tarvitaan

Elstorin laitteen lataus- ja purkuprosessit ovat täysin itsenäisiä. Tämä mahdollistaa joustavan lämmön käytön vaihtelevissa teollisuuden prosessien tarpeissa. Varaston purkamisen säätö on mahdollista portaattomasti 0–100 % välillä.

Kenelle

Käytännössä testattu prosessiteollisuuden energiavarasto

Elstorin energiavarastot ovat olleet prosessiteollisuuden käytössä jo vuodesta 2021 alkaen. Käyttökokemukset ovat olleet positiivisia niin kustannusten laskun kuin tuotannon joustavuuden kannalta. Elstorin laite soveltuu usealle eri teollisuuden alalle joustavan höyryntuotannon ansiosta.

Food production line

Elintarviketeollisuus

Chemistry equipment

Kemianteollisuus

Production facility from air

Energiantuotanto

Muu prosessiteollisuus

Referenssit

790 t / v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Herkkumaa

 • Tuplayksikkö 10 MWh varastokapasiteetilla
 • Korvattu kevyt polttoöljy prosessihöyryntuotannossa täysin
 • Vuosittainen päästövähennys 790 tonnia
320 t/v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Lappeenrannan Lämpövoima

 • Perusyksikkö 5 MWh varastokapasiteetilla
 • Korvaa maakaasua paikallisen kaukolämmön tuotannossa
 • Vuosittainen päästövähennys 320 tonnia
< 300 t / v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Kaskein Marja

 • Perusyksikkö 5 MWh varastokapasiteetilla
 • Korvaa maakaasun käyttöä höyryntuotannossa
 • Päästövähennyspotentiaali jopa 300 tonnia vuodessa
Elstor logo
340 t / v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Oy Roberts Ab

 • Perusyksikkö 5 MWh varastokapasiteetilla
 • Tulee korvaamaan maakaasua prosessihöyryn tuotannossa
 • Vuosittainen päästövähennys arviolta noin 340 tonnia

Ajankohtaista

Valmis muutokseen?

Näin muutamme prosessisi fossiilittomaksi

Puhdas sähkö on kustannustehokas vaihtoehto fossiilisille polttoaineille Elstorin lämpövaraston ansiosta. Varaston tekniset tiedot vaihtelevat kohteittain, mutta päästöttömyys säilyy. Ota yhteyttä niin teemme teidän käyttöönne räätälöidyn järjestelmän kannattavuuslaskelmat.

Tutustu seuraavaksi

Ratkaisu & teknologia