Selkäharjun laite käyttöönotettu onnistuneesti

Selkäharjun historia Elstorin Selkäharjun laitteen historia on pitkä ja mielenkiintoinen, sillä kyseessä on yrityksen ihka ensimmäinen lämpövarasto. Varasto rakennettiin alun…

Elstor energy storage container for clean and renewable steam production. Elstor energiavarasto puhtaan ja uusiutuvan höyryn tuotantoon.

Selkäharjun historia

Elstorin Selkäharjun laitteen historia on pitkä ja mielenkiintoinen, sillä kyseessä on yrityksen ihka ensimmäinen lämpövarasto. Varasto rakennettiin alun perin ensimmäisenä prototyyppinä Mustolan kaukolämpölaitokselle. Ensimmäinen prototyyppi tarjosi Elstorille paljon arvokasta tietoa laitteen toiminnasta. Laitteisto päivitettiin myöhemmin Elstorin uusimman tekniikan mukaiseksi. Samalla laite siirrettiin Mustolasta Selkäharjun kaukolämpölaitokselle.

Ensimmäisen lämmityskauden kokemukset

Selkäharjun kaukolämpölaitoksella maakaasun käyttöä korvaavalla Elstor-lämpövarastolla on tuotettu marraskuun jälkeen yli 850 000 kWh kaukolämpöä. Tuotettu määrä vastaa noin 100 omakotitalon lämmönkulutusta. Viimeisen puolen vuoden aikainen käyttö on synnyttänyt Selkäharjussa noin 140 tonnin CO2 -päästövähennyksen. Päästövähennys vastaa samalla ajanjaksolla noin 160 polttomoottorikäyttöisen auton tuottamia päästöjä. (117 g,CO2/km, 15 000 km/vuosi)

Koekäytön vuoksi laitteen käyttö on suurimman osan ajasta rajoittunut vain arkipäiviin. Jatkossa Elstorin tuotantoa hyödynnetään myös viikonloppuisin. Seuraavan lämmityskauden tuotanto tulee olemaan siis vielä ensimmäistäkin suurempaa.

Ensimmäisen lämmityskauden aikana Elstorin lämpövaraston kuluttaman sähköenergian keskihinta on ollut noin 5 snt/kWh. Lataustuntien keskihinta on ollut keskimäärin noin 26 % markkinahintojen keskiarvoa matalampi. Ensimmäisen lämmityskauden aikainen tarkastelujakso sisältää myös laitteiston käyttöönottoon liittyviä testiajoja, joiden lataustunteja ei ole optimoitu. Jatkossa voimme siis odottaa vielä matalampaa yksikköhintaa markkinahintoihin verrattaessa.

Elstor kaukolämmöntuotannossa

Elstorin lämpövarasto soveltuu hyvin myös kaukolämmön erillisverkkojen lisäjoustokapasiteetiksi. Laitteen hyödyt syntyvät tässäkin käyttötarkoituksessa täysin itsenäisistä lataus- ja purkuprosesseista, joiden ansiosta käyttö voidaan optimoida sähkön tuntihintojen lisäksi myös reservimarkkinoiden mukaan. Elstor-järjestelmän korkean energiatiheyden varastorakenne mahdollistaa varastokapasiteettiin suhteutettuna korkeat lataus- ja purkutehot, jotka tukevat reservimarkkinoille osallistumista.

Lue seuraavaksi