Elstorille valtionavustus ELY-keskukselta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Elstorille valtionavustuksen lämpövarastojen etähallinnan jatkokehitykseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritystoimintaa digitalisaation ja vihreän talouden…

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Elstorille valtionavustuksen lämpövarastojen etähallinnan jatkokehitykseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yritystoimintaa digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on tarkentaa lämpöakun markkinapotentiaalia teollisuuslämmön ja -höyryn tuotannossa, luoda saatujen tietojen pohjalta asiakkaan hyötylaskentamalli, sekä kehittää lämpöakun etävalvonnan, etähallinnan, sekä etäkäytön palvelukokonaisuutta, jotta se vastaa paremmin asiakkaiden ja teknisten toteutusten tarpeisiin.

Projektin on ennakoitu päättyvän 31.8.2022

Eu Eakr Vipuvoimaa Horizontal

Lue seuraavaksi