Lappeenrannan Lämpövoima

Elstorin Selkäharjun laitteen historia on pitkä ja mielenkiintoinen, sillä kyseessä on yrityksen ihka ensimmäinen lämpövarasto. Varasto rakennettiin alun perin ensimmäisenä…

 • Perusyksikkö 5 MWh varastokapasiteetilla
 • Korvaa maakaasua paikallisen kaukolämmön tuotannossa
 • Vuosittainen päästövähennys 320 tonnia

Elstorin Selkäharjun laitteen historia on pitkä ja mielenkiintoinen, sillä kyseessä on yrityksen ihka ensimmäinen lämpövarasto. Varasto rakennettiin alun perin ensimmäisenä prototyyppinä Mustolan kaukolämpölaitokselle. Ensimmäinen prototyyppi tarjosi Elstorille paljon arvokasta tietoa laitteen toiminnasta. Laitteisto päivitettiin myöhemmin Elstorin uusimman tekniikan mukaiseksi. Samalla laite siirrettiin Mustolasta Selkäharjun kaukolämpölaitokselle.

Selkäharjun lähtötilanne

Lappeenrannassa Selkäharjun alueella toimii erillinen kaukolämpöverkko. Tähän verkkoon on tuotettu lämpöä mm. maakaasua polttamalla. Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt maakaasun käytöstä ovat noin 320 tonnia.

”Lämpöakku korvaa maakaasua ja sen arvioidaan vähentävän vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä yli 300 tCO2e”

Miika Alatalo, Asiantuntija, Lappeenrannan kaupunki

Tilanne Selkäharjun Elstor-laitteella

Elstorin laite tuottaa lämpöä paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Hiilivapaalla sähköllä tuotettu lämpö korvaa maakaasun käyttöä vähentäen tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Lappeenrannan Lämpövoima on laajentanut Selkäharjun kaukolämpöverkkoa Elstorin laitteen tuoman lisätuotannon ansiosta.

Ensimmäisen lämmityskauden aikana Elstorin lämpövaraston kuluttaman sähköenergian keskihinta on ollut noin 5 snt/kWh. Lataustuntien keskihinta on ollut keskimäärin noin 26 % markkinahintojen keskiarvoa matalampi. Ensimmäisen lämmityskauden aikainen tarkastelujakso sisältää myös laitteiston käyttöönottoon liittyviä testiajoja, joiden lataustunteja ei ole optimoitu. Jatkossa voimme siis odottaa vielä matalampaa yksikköhintaa markkinahintoihin verrattaessa.

”Elstorin varastokapasiteetin ansiosta lämpö voidaan tuottaa silloin, kun sähköstä on ylitarjontaa ja purkaa juuri silloin, kun kaukolämpöverkko vaatii. Näin pystytään tasaamaan sähköverkon toimintaa. Elstorin laite mahdollistaa Selkäharjun kaukolämpöverkon laajentamisen uuden nykyaikaisen ja kustannustehokkaan tuotantolaitoksen myötä”

Jarkko Kovanen, Toimitusjohtaja, Lappeenrannan Lämpövoima Oy

Ensimmäisen lämmityskauden aikana Elstorin laitteella tuotettiin noin 850 MWh kaukolämpöä. Tuotettu määrä vastaa noin 100 omakotitalon lämmönkulutusta. Viimeisen puolen vuoden aikainen käyttö on synnyttänyt Selkäharjussa noin 140 tonnin CO2 -päästövähennyksen.

Elstorin lämpövarasto soveltuu hyvin myös kaukolämmön erillisverkkojen lisäjoustokapasiteetiksi. Laitteen hyödyt syntyvät tässäkin käyttötarkoituksessa täysin itsenäisistä lataus- ja purkuprosesseista, joiden ansiosta käyttö voidaan optimoida sähkön tuntihintojen lisäksi myös reservimarkkinoiden mukaan. Elstor-järjestelmän korkean energiatiheyden varastorakenne mahdollistaa varastokapasiteettiin suhteutettuna korkeat lataus- ja purkutehot, jotka tukevat reservimarkkinoille osallistumista.

Referenssit

790 t / v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Herkkumaa

 • Tuplayksikkö 10 MWh varastokapasiteetilla
 • Korvattu kevyt polttoöljy prosessihöyryntuotannossa täysin
 • Vuosittainen päästövähennys 790 tonnia
320 t/v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Lappeenrannan Lämpövoima

 • Perusyksikkö 5 MWh varastokapasiteetilla
 • Korvaa maakaasua paikallisen kaukolämmön tuotannossa
 • Vuosittainen päästövähennys 320 tonnia
< 300 t / v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Kaskein Marja

 • Perusyksikkö 5 MWh varastokapasiteetilla
 • Korvaa maakaasun käyttöä höyryntuotannossa
 • Päästövähennyspotentiaali jopa 300 tonnia vuodessa
Elstor logo
340 t / v
poistettuja hiilidioksidipäästöjä

Oy Roberts Ab

 • Perusyksikkö 5 MWh varastokapasiteetilla
 • Tulee korvaamaan maakaasua prosessihöyryn tuotannossa
 • Vuosittainen päästövähennys arviolta noin 340 tonnia